Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Dosbarthiadau Ioga

Diweddarwyd y wybodaeth 25/11/2017

Mae'r athrawon annibynol ar y rhestr yma i gyd yn athrawon ioga cymwysedig ac yn cofrestredig gyda chyrff ioga cydnabyddedig yn y DU.
Os posib, a wnewch chi gysylltu â'r athro ioga cyn dod i'ch gwers gyntaf os gwelwch yn dda.

*Cefnogir y dosbarth hwn gan Yoga i Bawb

Dosbarth Diwrnod Amser Lleoliad Athro / Cyswllt

Ioga i'r cefn iechyd (cwrs arbennig, 12 wythnos)

Yn dechrau 25 Medi

Nos Llun   Canolfan Padarn
Llanbadarn
Lesley Wheatley
07929 711451
ebost Lesley
Ioga tyner yn ystod y dydd* Mawrth 10.30-11.45am

Neuadd Goffa, Penparcau,
Aberystwyth

Sue Jones-Davies
01970 624658
ebost Sue

Ioga tyner (Bron yn llawn)

Mawrth 4.15-5.45pm Canolfan Padarn
Llanbadarn
 
Alyson Tyler
01970 615771
ebost Alyson
Ioga canolradd (Bron yn llawn) Mawrth 6.00-7.15pm Canolfan Padarn
Llanbadarn

Alyson Tyler
01970 615771
ebost Alyson

Ioga Hatha tyner Mawrth 6.00-7.15pm Canolfan Hen Ysgol
Llanilar
Regina Hellmich
07506 010591
ebost Regina
Yoga i bawb* Mawrth 6:00-7:00pm Canolfan Edward Richard, Ystrad Meurig Mair Jones
01970 627290
ebost Mair
Gallu cymysg Mawrth 7.00-8.30pm Canolfan Ymwelwyr
Cwm Rheidol
Lesley Wheatley
07929 711451
ebost Lesley
 
Ioga i bawb Mercher 5.30-7.00pm Y Cambria, Aberystwyth (lleoliad newydd) Paul Scullion
07791 144487
ebost Paul
Yoga i bawb* Mercher 7.00-8.00pm Neuadd Eglwys St Ursula,
Llangwyryfon
Mair Jones
01970 627290
ebost Mair

Ioga tyner & Ioga i'r cefn

Mercher 6.00-7:15pm Canolfan Padarn, Llanbadarn Fawr Lesley Wheatley
07929 711451
ebost Lesley

Ioga yn y Gymraeg*

Dydd Iau 12.00-1.00pm Festri, Capel y Morfa, Stryd Portland, Aberystwyth Mair Jones
01970 627290
ebost Mair
Ioga i bawb* Dydd Iau 12-1:15 Neuadd Goffa, Penparcau
Aberystwyth
Sue Jones-Davies
01970 624658
ebost Sue
Ioga cadair* Iau 1.45-3pm Neuadd Goffa, Penparcau
Aberystwyth
Sue Jones-Davies
01970 624658
ebost Sue
Ioga i ddechreuwyr Dydd Iau 5.30 - 6.45pm Canolfan Padarn
Llanbadarn
Sue Jones-Davies
01970 624658
ebost Sue
Ioga i athletwyr Iau 6.00-7:30pm Neudd y Crynwyr,
Penparcau
Paul Scullion
07791 144487
ebost Sue
Gallu cymysg llif araf Iau 6.30-8pm Neuadd Goffa Y Borth Regina Hellmich
07506 010591
ebost Regina
Gallu cymysg Gwener 10.15-11.45am Neuadd Llanfach,Taliesin Regina Hellmich
07506 010591
ebost Regina
Ioga tyner llesol; ioga i feichiogrwydd ac i'r geni. Ffoniwch i drefnu os gwelwch yn dda. Cysylltwch a Katy Tywyn Katy Jones
01654 711307