Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Dosbarthiadau Ioga

Diweddarwyd y wybodaeth 25/07/2018

Mae'r athrawon annibynol ar y rhestr yma i gyd yn athrawon ioga cymwysedig ac yn cofrestredig gyda chyrff ioga cydnabyddedig yn y DU.
Os posib, a wnewch chi gysylltu â'r athro ioga cyn dod i'ch gwers gyntaf os gwelwch yn dda.

Dosbarth Diwrnod Amser Lleoliad Athro / Cyswllt

Ioga i'r cefn iechyd (cwrs arbennig, 12 wythnos)

TBC TBC TBC Lesley Wheatley
07929 711451
ebost Lesley
'Yoga shred' (dechrau 10 mis Medi) Llun 9.15-10.00am Neuadd Llanilar

Lindsay Cardwell
07581 330580
ebost Lindsay

Core strength vinyasa yoga (dechrau 10 mis Medi) Llun 10.15-11.30 Neuadd Llanilar

Lindsay Cardwell
07581 330580
ebost Lindsay

Ioga i Merched (dechrau 10 mis Medi) Llun 5.45-7.00pm Cambria, Aberystwyth Lindsay Cardwell
07581 330580
ebost Lindsay
Ioga tyner yn ystod y dydd Mawrth 10.30-11.45am

Neuadd Goffa, Penparcau,
Aberystwyth

Sue Jones-Davies
01970 624658
ebost Sue

Ioga ar ôl geni

Mawrth 11.00am Ystafell gweithgaredd, Hafan y Waun, Waun Fawr

Lindsay Cardwell
07581 330580

ebost Lindsay
Ioga i ddechreuwyr Mawrth 5.30-6.45pm Neuadd Goffa, Penparcau

Sue Jones-Davies
01970 624658
ebost Sue

Ioga i feichiogrwydd Mawrth 5.45-7.15pm Neudd y Crynwyr,
Penparcau
Lindsay Cardwell
07581 330580
ebost Lindsay

 
Ioga Hatha Mawrth 6.00-7.15pm Canolfan Hen Ysgol
Llanilar
Regina Hellmich
07506 010591
ebost Regina
Yoga i bawb Mawrth 6:00-7:00pm Canolfan Edward Richard, Ystrad Meurig Mair Jones
01970 627290
ebost Mair
Gallu cymysg Mawrth 7.00-8.30pm Canolfan Ymwelwyr
Cwm Rheidol
Lesley Wheatley
07929 711451
ebost Lesley
 
Ioga i bawb Mercher 5.30-7.00pm Y Cambria, Aberystwyth Paul Scullion
07791 144487
ebost Paul
Yoga i bawb Mercher 7.00-8.00pm Neuadd Eglwys St Ursula,
Llangwyryfon
Mair Jones
01970 627290
ebost Mair

Ioga tyner & Ioga i'r cefn

Mercher 6.00-7:15pm Neuadd Goffa, Penparcau Lesley Wheatley
07929 711451
ebost Lesley

Ioga yn y Gymraeg

Iau 12.00-1.00pm Festri, Capel y Morfa, Stryd Portland, Aberystwyth Mair Jones
01970 627290
ebost Mair
Ioga i bawb Iau 12-1:15 Neuadd Goffa, Penparcau
Aberystwyth
Sue Jones-Davies
01970 624658
ebost Sue
Ioga cadair Iau 1.45-3pm Neuadd Goffa, Penparcau
Aberystwyth
Sue Jones-Davies
01970 624658
ebost Sue
Ioga yn yr Amgueddfa Iau 5.15 - 6.15pm Amgueddfa Ceredigion Lesley Wheatley
07929 711451
ebost Lesley
'Yin a tonic' ioga (dechrau 13 mis Medi) Iau 6.00-7.30pm Y Cambria, Aberystwyth Lindsay Cardwell
07581 330580 ebost Lindsay
 
Ioga i athletwyr Iau 6.00-7:30pm Neudd y Crynwyr,
Penparcau
Paul Scullion
07791 144487
ebost Sue
Gallu cymysg llif araf Iau 6.30-8pm Neuadd Goffa Y Borth Regina Hellmich
07506 010591
ebost Regina
Gallu cymysg Gwener 10.15-11.45am Neuadd Llanfach,Taliesin Regina Hellmich
07506 010591
ebost Regina
Ioga tyner llesol; ioga i feichiogrwydd ac i'r geni. Ffoniwch i drefnu os gwelwch yn dda. Cysylltwch a Katy Tywyn Katy Jones
01654 711307