Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Blog

Rhestr o Erthyglau

Ap Cwtsh ar gyfer myfyrdod

14 05 2018        

Os dych chi’n chwilio am arweiniad ar fyfyrdod yn y Gymraeg, falle bod yr ap newydd ‘Ap Cwtsh’ yr union beth i chi. Cafodd yr ap ei lansio yn Ebrill 2018, mae’n cyflwyno defnyddwyr i dechnegau syml ar fyfyrdod. Mae’n rhad ac am ddim i’w lawr lwytho. Am fwy o wybodaeth ewch i’r safle we Ap Cwtsh gyda dolennau i’w lawr lwytho neu darllenwch erthygl yn Saesneg neu yn y Gymraeg gan Laura Karadog ar Parallel Cymru am y rhesymau tu ôl i’r ap a’r hyn mae’n gobeithio ei gyflawni. Ar y safle hefyd mae cyfeirlyfr o’r dosbarthiadau ioga yn y Gymraeg, yr athrawon, a’r dosbarthiadau sy ar gael yng Nghymru.

Mae’n ddiwrnod myfyrdod y byd dydd Mawrth 15fed o Fai, pa well amser i ddechrau!