Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Blog

Rhestr o Erthyglau

Cymorth Cyntaf i’r Cefn: Safiad Coesau ar Gadair

29 07 2017        

Y tro cyntaf i chi deimlo anesmwythder neu frathiad yng ngwaelod y cefn, neu os ydych yn cael poen lawr cefn y coesau, gallwch liniaru’r boen wrth orwedd ar y llawr gyda’ch coesau ar gadair am ryw 10 munud.

Gosodwch y gadair fel bod y coesau isaf yn gorwedd ar y sedd a’r cluniau ar ychydig o oledd. Yna gorweddwch i lawr ar y llawr gyda chlustog o dan y pen ac ymlacio am 5-10 munud. I  symud o’r safiad mae’n bwysig peidio dadwneud y gwaith da. Felly, anadlwch allan wrth dynnu’r penlinau dros y frest a rowliwch drosodd ar eich pedwar i godi’n ofalus wrth gadw’r cefn yn ystwyth. Gellir ail-wneud y safiad pan fo’n angenrheidiol.

(Mae Lesley Wheatley yn dysgu dosbarth ioga am broblemau cefn yn Aberystwyth - gwelwch dudalen dosbarthu)