Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Blog

Rhestr o Erthyglau

Ystum Plentyn i dawelu'r corff a'r meddwl

08 06 2017        

Mae ystum Plentyn yn ein galluogi i ymdawelu, ac felly yn gwbl addas pan fyddwn yn teimlo o dan bwysau neu fod prysurdeb bywyd yn ormod. Fel nifer o safiadau ioga, gall gorffwyso'r pen ar y llawr neu'r gadair, fel y gwneir yn ystum Plentyn (Balasana), liniaru meddwl prysur a rhyddhau straen. Yr oll sydd angen i'w wneud yn yr ystum yma yw anadlu.

Pen-gliniwch ar y llawr o flaen sedd cadair, a phlygwch ran uchaf y corff dros eich coesau plygiedig. Gallwch groesi eich breichiau a phwyso eich pen arnynt ar sedd y gadair.  Efallai  eich bod yn ddigon hyblyg i ddod â'r pen i orffwys ar golofn o lyfrau yn hytrach na'r gadair, neu ar un dwrn ar ben y llall i greu gris bach, neu ddod â'r talcen i orffwys ar y llawr.

Mae nifer o ffyrdd i addasu'r ystum yn ôl y gofyn. Os oes angen mwy o le ar ran uchaf y corff, yna mae'n syniad i wahanu’r pengliniau a chadw bysedd y traed yn cyffwrdd â'i gilydd. Os ydych yn gorffwys yn llwyr ar eich cluniau, yna gallwch naill ai ymestyn y breichiau o'ch blaen ar y llawr, neu eu gosod wrth ochr y corff ar hyd ochrau'r coesau plygiedig. Os oes tueddiad naturiol i chi grymu rhan uchaf y cefn, yna bydd ymestyn y breichiau o'ch blaen ar y llawr a gwahanu’r pengliniau yn llydan yn fodd i greu ffurf well i'ch asgwrn cefn.

Gallwch aros mewn ystum Plentyn fel sy'n addas i chi, gan gyfrif mewn anadliadau neu funudau, gan ddewis yn ôl yr hyn rydych ei angen. Sylwch fel y bydd eich anadliadau efallai yn newid, a sylwch beth sy'n digwydd i'r meddwl prysur. Ceisiwch sylwi ar yr anadl a'r meddwl hytrach na'u rheoli. Ystum llonyddol, adferol, yw hwn felly cymerwch eich amser wrth ddod i fyny, gan symud yn araf a chydag ymwybyddiaeth o'r hyn sydd i'w wneud nesaf.