Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Blog

Rhestr o Erthyglau

Ymarferiad syml gyda'r anadl – cyfri un, dau, tri

08 06 2017        

Dyma ymarfer syml i chi ddod i arfer â rhythm naturiol eich anadl drwy glustfeinio a chyfrif.

Dewiswch eistedd neu orwedd yn gyfforddus a dechrau gan osod yn dyner un llaw ar y bola, a'r llaw arall rhywle ar gawell yr asennau er mwyn darganfod ble mae symudiad yr anadl.

Treuliwch ychydig o amser gan ddod yn ymwybodol o amrywiaeth symudiad yr anadl: lleoliad y symudiad, cyflymder ac ansawdd yr anadl, unrhyw oedi naturiol, ac un rhywbeth arall y sylwch arno.

Wedyn gallwch ddechrau cyfrif. Wrth i chi anadlu i mewn, cyfrifwch i'ch hunan un, dau, tri....(rhythm un rhif yr eiliad) hyd nes bydd yr anadl i mewn yn dod i ben.  Arhoswch gydag unrhyw oedi naturiol, ac yna anadlwch allan gan gyfrif un, dau, tri ac ymlaen, hyd nes bydd yr anadl allan yn dod i ben. 

Awgrymir eich bod yn gwneud hyn bum gwaith ac yna anadlu yn arferol. Wrth i chi ymgyfarwyddo â'r ymarfer efallai byddwch eisiau gwneud cyfres arall o pum anadl ar ôl cael hoe fach yn y canol yn anadlu yn arferol.

Bydd yr ymarfer hwn yn eich galluogi i ddod yn ymwybodol o unrhyw wahaniaeth yn hyd  yr anadl i mewn a hyd yr anadl allan. Gall arwain at ymarferion anadlu eraill fel anadlu'n gyfartal, anadlu cymarebol, ynghyd ag oedi'r anadl yn fwriadol.