Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Click here
for the Yoga i Bawb photo gallery.

Blog

Cymorth Cyntaf i’r Cefn: Safiad Coesau ar Gadair

• 29 07 17 •

Y tro cyntaf i chi deimlo anesmwythder neu frathiad yng ngwaelod y cefn, neu os ydych yn cael poen lawr cefn y coesau, gallwch liniaru’r boen wrth orwedd ar y llawr gyda’ch coesau ar gadair am ryw 10 munud.

Gosodwch y gadair fel bod y coesau isaf yn gorwedd ar y sedd a’r cluniau ar ychydig o oledd. Yna gorweddwch i lawr ar y llawr gyda chlustog o dan y pen ac ymlacio am 5-10 munud....

Darllenwch mwy...


Ystum Plentyn i dawelu'r corff a'r meddwl

• 08 06 17 •

Mae ystum Plentyn yn ein galluogi i ymdawelu, ac felly yn gwbl addas pan fyddwn yn teimlo o dan bwysau neu fod prysurdeb bywyd yn ormod. Fel nifer o safiadau ioga, gall gorffwyso'r pen ar y llawr neu'r gadair, fel y gwneir yn ystum Plentyn (Balasana), liniaru meddwl prysur a rhyddhau straen. Yr oll sydd angen i'w wneud yn yr ystum yma yw anadlu.

Pen-gliniwch ar y llawr o flaen sedd cadair, a phlygwch ran uchaf...

Darllenwch mwy...


Ymarferiad syml gyda'r anadl – cyfri un, dau, tri

• 08 06 17 •

Dyma ymarfer syml i chi ddod i arfer â rhythm naturiol eich anadl drwy glustfeinio a chyfrif.

Dewiswch eistedd neu orwedd yn gyfforddus a dechrau gan osod yn dyner un llaw ar y bola, a'r llaw arall rhywle ar gawell yr asennau er mwyn darganfod ble mae symudiad yr anadl.

Treuliwch ychydig o amser gan ddod yn ymwybodol o amrywiaeth symudiad yr anadl: lleoliad y symudiad, cyflymder ac ansawdd yr anadl, unrhyw oedi naturiol, ac un rhywbeth...

Darllenwch mwy...